O nas

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Szczutowie jest  samorządową jednostką budżetową nadzorowana przez Starostę Sierpeckiego, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Budowa Domu  rozpoczęta została 12 czerwca 1998 r od poświęcenia terenu przez honorowego obywatela Szczutowa Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego, a uroczyste otwarcie Domu  miało miejsce  17 grudnia 2001 roku. Od 13 grudnia 2002r.  posiadamy  zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Obecnie Dom  przeznaczony jest dla 70 osób   w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Swoim mieszkańcom zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, niezależność, umożliwia rozwój osobowości oraz w miarę ich możliwości, samodzielność. Osobom przebywającym w DPS, zapewnia się usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne, religijne oraz umożliwia się korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Taka działalność na rzecz drugiego człowieka ma na celu zaspokojenie jego podstawowych potrzeb psychicznych (bliskości, życzliwości, ciepła i zainteresowania).

Dom nasz usytuowany jest w urokliwej okolicy. Duży teren z ogrodem, wiele miejsc spacerowych i świeże powietrze  stwarzającym wyjątkowo korzystny mikroklimat, sprzyjający dobremu samopoczuciu naszych Mieszkańców. Malownicze krajobrazy mazowieckiej wsi, bogate w lasy i jeziora gwarantują pełny relaks i wypoczynek.

Cała placówka zajmuje 3,76 ha tj. budynek główny o powierzchni użytkowej 2.475,42 m², budynek gospodarczy z kotłownią  – 219,20 m² i około 1 ha ziemi uprawnej.

Dodaj komentarz